Rekening Donasi

REKENING DONASI :


Rek. Zakat : 002100044938

Rek. Infak : 002100016964


Rek. Zakat : 7105844152

Rek. Infak : 7888113341


 

Rekening Zakat dan Infak Atas Nama Musa'adatul Ummah Al Ma'soem